Amaç, erişkin erkeklerde hormon dolaşımının ftalat maruziyeti ile olan ilişkilerini araştırmak. Metod Semen ve serum örnekleri infertilite şüphesi olan 118 erkekten toplanmıştır. Hem semen hem de serumda dibutil ftalat (DBP) ve dietilheksil ftalat (DEHP) içeren ftalat diesterleri Örnekler serum folikül uyarıcı hormon (FSH), luteinize edici hormon (LH), testosteron (T), östradiol (E2) ve prolaktin (PRL) seviyeleri ile birlikte ölçüldü. Serum PRL, serum DBP ve DEHP ve sperm ile pozitif ilişkili bulundu. Spearman korelasyonu, lineer regresyon ve ikili lojistik regresyonun tüm modellerinde DEHP. Potansiyel çarpıklıklar için ayarlanmış lineer regresyon modellerinde ve saptanamayan ftalatları olan denekler hariç tutulduğunda, Semen DEHP’de 10 kat artış, serum PRL’de% 23’lük bir artışla ilişkiliydi, serum DBP’de% 26’lık bir artış ve serum DEHP’de% 20’lik bir artış. Lojistik regresyon modellerinde, tüm deneklerin yukardaki referans değeri PRL ve semen DEHP arasında bir doz-tepki ilişkisi olduğu görülmüştür (potansiyel muhtelif faktörler için düzeltilmiş beher aralıkları = 1.0, 1.70, 3.50; Pfor trend = 0.01) ve serum DBP’si (1.0, 1.10) 2.62; P için eğilim = 0.04) ve serum DEHP (1.0, 1.46, 4.69; P için eğilim < 0.01). Serum östradiol ve semen DEHP (lineer regresyon) ile semen arasındaki ters korelasyon arasında pozitif korelasyon Eğilim için P = 0.04) ve serum DEHP (1.0, 1.46, 4.69; P için eğilim < 0.01). Serum östradiol ve semen DEHP (lineer regresyon) ile semen arasındaki ters korelasyon arasında pozitif korelasyon Eğilim için P = 0.04) ve serum DEHP (1.0, 1.46, 4.69; P için eğilim < 0.01). Serum östradiol ve semen DEHP (lineer regresyon) ile semen arasındaki ters korelasyon arasında pozitif korelasyon
DBP ve serum testosteron ve T: E2 oranı (Spearman korelasyonu) da saptanmıştır. Sonuçlar Serum PRL’nin erişkin erkeklerde hem DBP hem de DEHP maruziyeti ile pozitif ilişkili olduğu düşünülmektedir.